ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การรับรองความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Jeunesse Global นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเราได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนเพิ่มเติมในความรับผิดชอบของพวกเราเพื่อรวมไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการให้บริการอย่างซื่อตรงในการดำเนินกิจการกับผู้ใช้งานของพวกเราและเป็นสิ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบของพวกเราต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน

โดยการใช้งานเว็บไซต์ของพวกเรา ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ Jeunesse ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Jeunesse ยึดมั่นในหลักความเป็นส่วนตัวในเรื่อง การบอกกล่าว, การเลือก, การส่งต่อข้อมูล, ความปลอดภัย, ความคงสภาพของข้อมูล,  การเข้าถึง และการบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.jeunesseglobal.com และ www.jeunesseglobal2.com (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) และแอพพลิเคชั่น JMobileTM บนสมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชั่น [*]TM บนสมาร์ทโฟน (เรียกรวมกันว่า “แอพสมาร์ทโฟน”) เว็บไซต์และแอ็พสมาร์ทโฟนจะถูกเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ของ Jeunesse”

เราต้องการให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ของ Jeunesse และใช้บริการที่เรานำเสนอได้อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ และเราได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยและเป็นความลับตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระบบของพวกเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ฉบับนี้ ท่านควรติดต่อ Doug Whitehead เป็นลำดับแรกที่ [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเราถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจว่าเรา เก็บรวบรวม, ใช้งาน และปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เราอย่างไร และเพื่อช่วยท่านในการตัดสินใจโดยรับทราบข้อมูลก่อนเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของ Jeunesse ได้รวบรวมข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล (PII) ประเภทต่างๆ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อท่านดาวน์โลดและใช้งานแอพสมาร์ทโฟน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับ ชนิดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้, เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ และหมายเลขประจำเครื่อง เราจะไม่ สอบถามเกี่ยวกับ, ทำการเชื่อมต่อหรือแกะรอย ข้อมูลที่ยึดตามตำแหน่งใดๆ จาก JMobile ของท่านไม่ว่าในเวลาใดๆ ระหว่างการดาวน์โลดหรือการใช้งาน JMobile อย่างไรก็ตาม เราจะสอบถามเกี่ยวกับ, ทำการเชื่อมต่อหรือแกะรอย ข้อมูลที่ยึดตามตำแหน่งเมื่อมีการใช้งาน [*]

เราจะส่งข้อความแบบเด้งเตือนเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือโปรโมชั่นใดๆ ที่เราอาจดำเนินการอยู่ หากท่านไม่ประสงค์จะรับการติดต่อสื่อสารประเภทเหล่านี้อีกต่อไป ท่านอาจปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ในอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับการแจ้งเตือนที่เหมาะสม เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน เช่น ระบบปฏิบัติการและข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้

ในการปรับแต่งการติดต่อสื่อสารของพวกเรากับท่านในภายหลังให้เหมาะสมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเราอย่างต่อเนื่อง เรายังอาจขอให้ท่านส่งข้อมูลให้แก่เราโดยสมัครใจเกี่ยวกับ ความสนใจส่วนบุคคลหรือในทางวิชาชีพของท่าน, สถิติประชากร, ประสบการณ์ที่มีกับผลิตภัณฑ์ของพวกเรา และช่องทางการติดต่อที่พึงพอใจ

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Jeunesse ได้โดยไม่ต้องใส่ PII ใดๆ อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะทำคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของ Jeunesse เราจะร้องขอให้ท่านระบุ ชื่อของท่าน, ที่อยู่ไปรษณีย์, ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน, ที่อยู่อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ

ข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราเพื่อการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์และเพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับสถานะการสั่งซื้อของท่าน

สำหรับผู้แทนจำหน่าย วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ของ Jeunesse คือเพื่อบริหารจัดการ สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ และเครือข่ายของผู้แทนจำหน่าย หากท่านเป็นผู้แทนจำหน่าย เว็บไซต์ของ Jeunesse จะอนุญาตให้ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริหารจัดการสิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่ายของท่าน

ในการใช้งาน JMobile หรือระบบ backoffice ของเว็บไซต์ ท่านจะต้องมีล็อกอินสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ Jeunesse ได้ไห้ไว้

เมื่อสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายของ Jeunesse และได้รับสิทธิในการเข้าถึง www.jeunesseglobal.com และ www.jeunesseglobal2.com เราจะเก็บรวบรวม PII ของท่าน ซึ่งรวมถึง ชื่อของท่าน, ที่อยู่ของบ้านหรือกิจการ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, ที่อยู่ IP, หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ, ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เพื่อการนำฝากโดยตรงหรือหักบัญชีโดยตรง) และข้อมูลระบุตัวตนต่างๆ ที่รัฐบาลได้ออกให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขประกันสังคมและอื่นๆ เรายังอาจเก็บรวบรวมสำเนาสแกนของรูปประจำตัวที่รัฐบาลได้ออกให้

ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริการจัดการสิทธิของท่านในการเป็นผู้แทนจำหน่ายของ Jeunesse เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนว่าท่านเป็นใคร, การกำหนดสิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่ายของท่านและสิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่ายของดาวน์ไลน์ในแผนภูมิ, การบริการจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์, การรับรองและรางวัล และการคิดคำนวณและชำระค่านายหน้า

เราอนุญาตให้อัพไลน์ของท่านเห็นได้เฉพาะ PII ดังต่อไปนี้: ชื่อของท่าน, ประเทศที่ท่านลงทะเบียน, ชื่อผู้ใช้ของท่าน และชื่อผู้สนับสนุนของท่าน

เราอนุญาตให้ผู้สนับสนุนของท่านเห็น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

หากท่านเลือกที่จะใช้เว็บไซต์สำรอง เราจะแสดง PII ที่ท่านได้เลือกไว้โดยชัดแจ้ง: ชื่อ, URL เว็บไซต์, หมายเลขโทรศัพท์

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจากลูกค้าต่างๆ รวมถึง ชื่อของพวกเขา, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ

PII ดังกล่าวนี้ถูกนำไปใช้เพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และการขนส่งผลิตภัณฑ์และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ข้อมูลไม่ระบุตัวตนส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและเก็บข้อมูลนั้นไว้ในล็อกไฟล์ ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจรวมถึงที่อยู่อินเตอร์เนทโพรโทคอล (IP), ชนิดของเบราว์เซอร์, ชนิดของโดเมน, ผู้ให้บริการอินเตอร์เนท (ISP), เพจอ้างถึง/ออก, ระบบปฏิบัติการ, เดท/ไทม์แสตมป์ และ/หรือ ข้อมูลการใช้งานบนเว็บ

เราใช้ซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์บนมือถือเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานของแอพสมาร์ทโฟนของพวกเราบนอุปกรณ์ของท่าน ซอฟท์แวร์ดังกล่าวนี้อาจบันทึกข้อมูล เช่น ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นของท่าน, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในแอพพลิเคชั่น, การใช้งานโดยรวม, ข้อมูลการปฏิบัติงาน และสถานที่ที่แอพพลิเคชั่นได้ถูกดาวน์โลดมา เราไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลที่เราเก็บไว้ในภายในซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์กับข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ลงไว้ภายในแอพสมาร์ทโฟน

การเสริมข้อมูล

ในการปกป้องบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เราอาจเสริมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราด้วยข้อมูลจากแหล่งของบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว

เราใช้บริการจากผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลอื่นปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งานของท่านหรือบริษัท

การชมเชย/บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์

หากท่านทำการชมเชยหรือทำบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Jeunesse ท่านควรตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ในที่ดังกล่าวสามารถถูกอ่าน, เก็บรวบรวม หรือนำไปใช้ โดยผู้ใช้งานอื่นๆ ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นเหล่านี้ และอาจถูกนำไปใช้เพื่อส่งข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องมายังท่าน

สำหรับการชมเชย เราจะต้องได้รับความยินยอมของลูกค้าก่อนที่จะโพสต์ชื่อของเขาหรือเธอและวิดิโอชมเชย

หากท่านแสดงความเห็นลงในพื้นที่แสดงความคิดเห็นสาธารณะ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะลงไว้ในการแสดงความเห็นเหล่านี้

หากท่านประสงค์จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์ของ Jeunesse ในหน้าเพจสาธารณะ โปรดติดต่อเราได้ที่ [email protected]

เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราอาจใช้ ที่อยู่อีเมล์, ที่อยู่ไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อให้การสนับสนุนอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้า หรือ เพื่อเข้าถึงตัวท่านในเรื่อง สถานะการสั่งซื้อ, ปัญหาของผลิตภัณฑ์หรือปัญหาในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า

เราอาจใช้ ที่อยู่อีเมล์, ที่อยู่ไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อท่านในเรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่, การขายเป็นกรณีพิเศษ, จดหมายข่าว, วิจัยทางการตลาด และการบังคับใช้สัญญาผู้แทนจำหน่ายและเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของ Jeunesse

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อดังกล่าว ท่านสามารถเลือกที่จะ “ไม่รับ” ได้ในทุกเวลาและท่านจะไม่ได้รับการติดต่ออีกต่อไป เว้นแต่ท่านจะทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ในกรณีดังกล่าว เราจะส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ท่าน

เราอาจสอบถามท่านเป็นครั้งคราวเพื่อให้ท่านตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันหรือในอนาคตของ Jeunesse รวมถึง พิจารณาชั่วโมงทำงานในแต่ละระดับในแผนการจ่ายค่าตอบแทน การเข้าร่วมในแบบสอบถามเหล่านี้จะเป็นสิทธิในการตัดสินใจของท่าน คำตอบในแบบสอบถามจะถูกนำไปใช้ในรูปแบบโดยรวมเท่านั้น และจะไม่เชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลใดๆ

บางครั้ง เราอาจเผยแพร่ข้อมูลโดยรวมจากแบบสอบถามให้แก่บริษัทในเครือและผู้ร่วมพัฒนาของพวกเราเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงการให้บริการลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม

การเผยแพร่ข้อมูลและทางเลือก

Jeunesse ไม่ใช่นายหน้าค้าข้อมูล

เราจะไม่เข้าเกี่ยวข้องในการขาย ประวัติ, ข้อมูลติดต่อ, ลักษณะนิสัยในการใช้เว็บไซต์, พฤติกรรม, รูปแบบการซื้อหรือข้อมูลเกี่ยวกับสถิติประชากรของ ลูกค้า, ผู้ร่วมกิจการหรือผู้ใช้งานของพวกเรา

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อการดำเนินการใน การสั่งซื้อ, การจ่ายค่านายหน้า และการจัดทำบริการที่ดีที่สุดและเป็นส่วนตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เราจะไม่ใช้หรือเผยแพร่ PII ที่ถูกส่งให้แก่พวกเราทางออนไลน์ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นโดยปราศจากการรับทราบของท่านและเสนอทางเลือกให้แก่ท่านก่อน นอกจากนั้น เรายังให้โอกาสท่านในการแจ้งให้เราทราบหากท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับสื่อการตลาดโดยตรงที่ไม่ได้ร้องขอจากพวกเราและเราจะทำทุกวิถีทางที่เราสามารถทำได้เพื่อเคารพต่อคำร้องขอดังกล่าว

ตัวแทน/ผู้ให้บริการ

เราใช้บุคคลภายนอก เช่น บริษัทขนส่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนและบริษัทผู้ประกอบการด้านบัตรเครดิตเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากท่าน

เราใช้การสนทนาสดเพื่อช่วยเหลือท่านหากท่านมีข้อสงสัยในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของพวกเราหรือสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อของท่าน

เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์และใช้งานเว็บไซต์ของพวกเรา เราจะเผยแพร่ ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์ของท่าน เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถให้บริการดังกล่าว

บุคคลภายนอกเหล่านี้จะถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำโปรโมชั่นหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากการใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่พวกเรา

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ในกรณีที่ Jeunesse ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่น มีการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการโดยบริษัทอีกบริษัทหนึ่ง หรือ ขายสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะอยู่ในสินทรัพย์ที่ถูกโอนไปด้วย

ท่านจะได้รับแจ้งผ่านทาง อีเมล์ และ/หรือ การบอกกล่าวโดยชัดแจ้งบนเว็บไซต์ของพวกเรา ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวในกรรมสิทธิ์หรืออำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงทางเลือกใดๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อสงวนสิทธิตามกฎหมาย

นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น Jeunesse อาจเปิดเผยหรือปล่อยข้อมูลที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งจำเป็น: (i) เพื่อปฏิบัติ กฎหมาย, กระบวนการของศาล, คำสั่งศาล หรือ กระบวนการทางกฎหมาย ที่ใช้บนเว็บไซต์ของพวกเรา; (ii) เพื่อนำมาใช้หรือใช้บังคับข้อกำหนดในข้อตกลงของผู้ใช้งาน; หรือ (iii) เพื่อคุ้มครอง สิทธิ, ทรัพย์สินหรือความปลอดภัย ของเว็บไซต์ของ Jeunesse, ผู้ใช้งานของพวกเราหรือผู้อื่น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของ Jeunesse จะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ Jeunesse ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม

โปรดรับทราบว่า พวกเรา Jeunesse จะไม่รับผิดชอบสำหรับวิธีปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว

เราสนับสนุนให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อออกไปจากเว็บไซต์ของพวกเราและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งหลายที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้นำไปใช้เฉพาะกับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของ Jeunesse เท่านั้น

วิดเจ็ตบนสื่อสั่งคมออนไลน์

เว็บไซต์ของพวกเราจะมีเครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ปุ่มกดแสดงความชื่นชอบบนเฟสบุ๊คและวิดเจ็ตต่างๆ เช่น ปุ่มเผยแพร่สิ่งนี้หรือโปรแกรมเชิงโต้ตอบย่อยๆ ที่ทำงานอยู่บนเว็บไซต์ของพวกเรา

เครื่องมือเหล่านี้อาจเก็บรวบรวม ที่อยู่ IP ของท่าน, หน้าเพจใดที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของพวกเรา และอาจก่อให้เกิดคุ๊กกี้เพื่อให้เครื่องมือต่างๆ ปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลน์และวิดเจ็ตต่างๆ อาจได้รับการจัดการโดยบุคคลภายนอกหรือได้รับการจัดการโดยตรงบนเว็บไซต์ของพวกเรา

การโต้ตอบของท่านกับเครื่องมือเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่จัดทำเครื่องมือนั้น

การติดตามข้อมูล

Jeunesse จะไม่ติดตามการกระทำออนไลน์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ Jeunesse ในเวลาใดๆ และจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ Jeunesse

ล็อกไฟล์

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เว็บไซต์ของ Jeunesse จะบันทึกข้อมูลสำหรับติดตามบางประการในเวลาใดๆ ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

สำหรับทุกๆ หน้าเว็บเพจที่ถูกเข้าชม เว็บเซอเวอร์ของพวกเราจะบันทึก ที่อยู่ IP, ระบบปฏิบัติการ, เวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ และ ชื่อของหน้าเพจที่ถูกเข้าชม

เราใช้บริการในการติดตามของบุคคลภายนอกซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตามเพื่อติดตามข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเรา

ข้อมูลดังกล่าวนี้จะไม่เชื่อมโยงไปยังผู้ใช้งานคนใดโดยเฉพาะเจาะจงและจะถูกนำไปใช้ในรูปแบบโดยรวมเพื่อ รักษาไว้, ติดตามการทำงานและปรับปรุง เว็บไซต์ของ Jeunesse

คุ๊กกี้

คุ๊กกี้ คือ ข้อมูลเล็กๆ ที่ถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านบนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

เว็บไซต์ของ Jeunesse ใช้คุ๊กกี้เฉพาะแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุเอกลักษณ์ของผู้ใช้งานของพวกเราและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเหล่านั้น

เรายังใช้คุ๊กกี้เพื่อติดตามกระบวนการสั่งซื้อของท่านโดยจะไม่มีการร้องขอให้ใส่หรือยืนยันรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งในแต่ละหน้าเพจของเว็บไซต์

นอกจากจะเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้ไว้บนเซอเวอร์ของ Jeunesse แล้ว คุ๊กกี้ยังถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านและจะถูกใช้งานเฉพาะเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Jeunesse เท่านั้น

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อท่านยอมรับคุ๊กกี้จากเว็บไซต์ของ Jeunesse

นอกจาก Juenesse แล้ว ไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

เทคโนโลยีการติดตามของบุคคลภายนอก

ผู้ร่วมธุรกิจบางรายของพวกเราใช้คุ๊กกี้และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์ของพวกเรา

เราไม่มีอำนาจเข้าถึงหรืออำนาจควบคุมการติดตามของบุคคลภายนอกเหล่านี้

เคลียร์จิฟ (เว็บบีคอน/เว็บบั๊ก)

เราอาจใช้เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ที่เรียกว่าเคลียร์จิฟ (หรือที่เรียกว่า เว็บบีคอน/เว็บบั๊ก) ซึ่งช่วยพวกเราให้สามารถจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยการแจ้งให้เราทราบว่าเนื้อหาใดที่มีประสิทธิภาพ

เคลียร์จิฟ คือ กราฟฟิกเล็กๆ ซึ่งมีตัวระบุเอกลักษณ์ มีการทำงานเหมือนคุ๊กกี้ และถูกนำไปใช้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวออนไลน์บนเว็บของผู้ใช้งาน

ในทางตรงกันข้ามกับคุ๊กกี้ซึ่งถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เคลียร์จิฟจะฝังตัวลงบนเว็บเพจโดยไม่สามารถมองเห็นได้ และมีขนาดประมาณตั้งแต่ต้นจนจบประโยคนี้

เราจะไม่ผูกมัดข้อมูลที่เราได้จากเคลียร์จิฟไว้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของพวกเรา

เราอาจใช้เคลียร์จิฟในอีเมล์ที่มีพื้นฐานมาจาก HTML เพื่อให้เราทราบว่าอีเมล์ใดที่ถูกเปิดโดยผู้รับ

สิ่งนี้ทำให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารบางอย่างและประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของพวกเรา

หากท่านประสงค์ที่จะไม่รับอีเมล์เหล่านี้ โปรดดู “เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร”

แฟลชคุ๊กกี้

เราไม่ใช้แฟลชคุ๊กกี้ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่บัญชีผู้ใช้งานของท่านยังคงเคลื่อนไหวอยู่ โดยจะเก็บไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ท่านและจะใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตาม หน้าที่ตามกฎหมาย, การยุติข้อพิพาท และบังคับใช้สัญญาของพวกเรา

นโยบายเกี่ยวกับอีเมล์และ “การไม่รับ”

เราอาจใช้ที่อยู่อีเมล์ของท่านที่ได้ให้ไว้เพื่อติดต่อท่านในเรื่องดังต่อไปนี้:

1 สถานะการลงทะเบียน (รวมถึง การยืนยันการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน);

2 สถานะการสั่งซื้อและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการขนส่ง

3 แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าออนไลน์

4 ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบนเว็บไซต์ รวมถึง สินค้าหรือบริการใหม่ๆ;

5 สื่อโปรโมชั่นและการตลาดที่เราคิดว่าท่านอาจเห็นว่าเป็นประโยชน์;

หากท่านประสงค์ที่จะไม่รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เราเห็นว่าอาจเป็นที่สนใจ ท่านสามารถเปลี่ยนทางเลือกในการแจ้งเตือนได้ในการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะไม่รับอีเมล์ใดๆ เหล่านี้ ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับได้โดยคลิกที่ลิงค์ไม่รับหรือส่งที่อยู่อีเมล์ของท่านไปยัง [email protected] หรือ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่อยู่ในการติดต่อทางอีเมล์แต่ละฉบับ

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Jeunesse มีหน้าที่รับรองความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต, คงไว้ซึ่งความเที่ยงตรงของข้อมูล และเพื่อให้แน่ใจในการใช้งานข้อมูลอย่างเหมาะสม เราได้ใช้กระบวนการทาง กายภาพ, อิเล็คทรอนิกส์ และในทางการบริหารจัดการ อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมทางออนไลน์ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลของท่านและได้ใช้วิธีการอย่างเหมาะสมในทางการค้าเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

เว็บไซต์ของ Jeunesse ใช้เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิกส์ (SSL) เพื่อเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านและข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน รวมถึง บัตรเครดิต จากเว็บเบราว์เซอร์ของท่านมายังเว็บเซอเวอร์ของพวกเราเว็บไซต์ของ Jeunesse ใช้เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิกส์ (SSL) เพื่อเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านและข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน รวมถึง บัตรเครดิต จากเว็บเบราว์เซอร์ของท่านมายังเว็บเซอเวอร์ของพวกเรา

บัญชีผู้ใช้งานของท่านจะแสดงหมายเลขบัตรเครดิตของท่านเพียงตัวเลข สี่ (4) ตัวท้ายเท่านั้น

เมื่อท่านทำคำสั่งซื้อกับเรา ท่านจะได้รับโอกาสในการเลือกว่าท่านประสงค์ที่จะให้หมายเลขบัตรเครดิตของท่านถูกจัดเก็บไว้บนระบบของพวกเราหรือไม่

อีเมล์ที่ท่านส่งให้แก่พวกเราอาจไม่ปลอดภัยเว้นแต่จะได้รับการบอกกล่าวว่าได้มีการนำวิธีการรักษาความปลอดภัยมาใช้ก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เราขอให้ท่านอย่าส่งข้อมูลความลับ เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขบัญชีมาให้เราผ่านทางอีเมล์

โปรโตคอล SSL เดียวกันนี้ยังกระทำการเพื่อรับรองความแท้จริงของเว็บไซต์ของ Jeunesse และป้องกันการปลอมแปลงเว็บไซต์ใดๆ ของพวกเราโดย “แฮคเกอร์” ที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างที่ท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่าน สิ่งนี้ได้ถูกกระทำผ่านทาง “ใบรับรองดิจิตอล” ซึ่งเป็น “บัตรประจำตัว” ทางอิเล็คทรอนิกส์ที่คงอยู่อย่างถาวร

หากมีเว็บไซต์อื่นที่พยายามยืนยันตัวตนโดยหลอกลวงว่าตนเองเป็นเว็บไซต์ของ Jeunesse เว็บเบราว์เซอร์ของท่านจะแสดงการแจ้งเตือนโดยระบุว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองดิจิตอลสำหรับเว็บไซต์ของ Jeunesse อย่าลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้นหากท่านได้เห็นการแจ้งเตือนใดๆ ดังกล่าว

เราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งให้แก่พวกเรา ทั้งในระหว่างการส่งและหลังจากที่เราได้รับมาแล้ว

ไม่มีวิธีการใดในการส่งทางอินเตอร์เนทหรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็คทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น แม้ว่าเราจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในทางการค้าเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของพวกเรา ท่านสามารถส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่ [email protected]

การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษและผู้แทนจำหน่ายสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ในเวลาใดๆ ด้วยการเข้าไปในส่วน “ประวัติของฉัน” ในเว็บไซต์ของ Jeunesse

หากท่านต้องการ เข้าถึง, ลบหรือแก้ไข ข้อมูลของท่าน โปรดกรอกใบขอความช่วยเหลือผ่านทาง JOffice ของท่านหรือติดต่อเราทางโทรศัพท์

การร้องขอเพื่อการเข้าถึงข้อมูลจะได้รับการตอบสนองภายใน 30 วันนับแต่วันที่ร้องขอ

นโยบายสำหรับเด็ก

เว็บไซต์นี้ไม่มีเจตนาเพื่อการใช้งานสำหรับเด็ก และเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์และไม่ควรส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มาให้พวกเรา เราจะไม่ทำการตลาดหรือขอข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หากเราประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นลงใน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้, หน้าโฮมเพจ และในที่อื่นๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสมซึ่งจะทำให้ท่านทราบถึง ข้อมูลอะไรที่เราเก็บรวบรวม, เราใช้มันอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ใดที่เราจะเปิดเผยข้อมูลนั้น ถ้ามี

เราสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในทุกเวลา ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายฉบับนี้อยู่เสมอ

หากเราทำการแก้ไขที่สำคัญลงในนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งแก่ท่านในที่นี้, โดยอีเมล์ หรือ โดยวิธีแจ้งบนหน้าโฮมเพจของพวกเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

Share This